Kontakt

Fakturačné údaje

KANS OFFICE, s.r.o.
Jarná 3
949 01 Nitra

IČO: 48164721
IČ DPH: SK2120079126

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s. IBAN: 2941004571/1100
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4100 4571
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje

Objednávky: 

                       mobil: 0948336689
                       email: info@kansoffice.com
 

Obchodný riaditeľ: Mgr. Peter Šlachta

                                  mobil: 0948336689 
                                  email: slachta@kansoffice.com